Visi dan Misi MGCM

MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA (MGCM)

OBJEKTIF PENUBUHAN MGCM

· Meningkatkan prestasi kerja Guru Cemerlang

· Memartabatkan profesionalisme Guru Cemerlang

· Memantapkan rangkaian kerjasama antara Guru Cemerlang

· Memastikan kebaikan kerjsama antara Guru Cemerlang dari sudut

profesion diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak dalam

sistem pendidikan Malaysia

VISI MGCM

Membantu memastikan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui penglibatan menyeluruh dan efektif Guru Cemerlang dalam sistem pendidikan di Malaysia

MISI MGCM

Memastikan sumbangan yang berkesan dalam meningkatkan perkhidmatan Di Malaysia dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, Pembinaan budaya pembelajaran yang kondusif di sekolah dan budaya k erja rakan sejawat.

Memastikan sumbangan yang berkesan dalam meningkatkan perkhidmatan pendidikan di Malaysia dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pembinaan budaya pembelajaran yang kondusif di sekolah dan budaya kerja rakan sejawat